HTML’E GİRİŞ

HTML, HyperText Markup Language, browser‘lardan görebileceğimiz (İnternet Explorer,Netscape gibi) internet dökümanlarını yaratmaya yarayan bir işaretleme dilidir. İnternet üzerindeki tüm sayfaların kaynağı html’dir.Browser olmadan html kodları birşey ifade etmez.

HTML dökümanları herhangi bir yazı editörü ile düzenlenip *.htm, *.html, *.shtml gibi uzantılarla kaydedilir.Bunun için notepad, pico,wordpad gibi editörler yeterlidir.Bunların yanında Dreamweaver,Homesite gibi bu iş için hazırlanmış ve kodlamayı kolaylaştıran programlar da vardır.

Her html dökümanı <html> ile başlar ve </html> ile biter.<> şeklinde görülen komutlara etiket (tag) adı verilir.İki ana kısımdan oluşmaktadır: <head>…</head> ve <body>…</body>. head’ın içine <title>…</title> etiketi gömülür.title, browser’ımızın en üstünde yazan açıklamayı içerir.

title’dan sonra head kapatılır ve ana kısım olan body’ ye geçilir.Sayfamızda görüntülemek istediğimiz herşeyi body içine gömeriz.


Örnek:Herhangi bir web sayfasının html kodunu görmek istediğimiz zaman,mouse’ın sağ tuşuna tıklayıp view source/kaynağı görüntüle seçeneğini seçeriz.

METİNLER:

Başlıklar:

6 çeşit başlık vardır:<h1>,<h2>,…<h6>.Bunlardan en büyüğü <h1>,en küçüğü ise <h6>’dır.

<h1>H1 ile yapılan başlık</h1>
<h2>H2 ile yapılan başlık</h2>
<h3>H3 ile yapılan başlık</h3>
<h4>H4 ile yapılan başlık</h4>
<h5>H5 ile yapılan başlık</h5>
<h6>H6 ile yapılan başlık</h6>

H1 ile yapılan başlık

H2 ile yapılan başlık

H3 ile yapılan başlık

H4 ile yapılan başlık

H5 ile yapılan başlık
H6 ile yapılan başlık

Fontlar ve Metin Biçimleme:

<font color=”red” face=”arial” size=”3″>

Color, yazı karakterinin rengini,face yazı tipini (arial,verdana,tahoma gibi), size da boyutunu belirler. Size özniteliğinde kullanılan rakam 1′den 7′ye kadardır.

<b>…</b>: koyu renk yazı(bold)
<i>…</i> : italik
<p>…</p> : paragraf
<u>…</u> : alt çizgi (underline)
<center>…</center> : metni ortalar
<br> : satır atlama
<hr> : yatay çizgi (horizontal rule)
Not: Metin biçimlerken başladığınız etiketi kapatmayı unutmayın.

Renkler :

HTML dökümanlarında renkler ya İngilizce isimleriyle,ya da “hexadecimal” değerleriyle belirtilir.En sık kullanılan ve hemen hemen bütün browser’ların desteklediği 16 renkler aşağıdakilerdir:

Renk

Renk adı:

Renk

Renk adı:

 

aqua

 

black

 

blue

 

fuchsia

 

gray

 

green

 

lime

 

maroon

 

navy

 

olive

 

purple

 

red

 

silver

 

teal

 

white

 

yellow

Renklerin hex-code‘larını pek çok ilgili siteden bulabilirsiniz.

Örnek :

<body bgcolor=”green”>

Bu örnekte artalan yeşile döner.

<body bgcolor=”#008000″> aynı sonucu verir.

Örnek :

<font color=”#4B0082″> => Font rengi “indigo” oldu.

LİNKLER:

Linkler <a>…</a> etiketi içinde, href=”" komutuyla belirtilir.

Örnek:

<a href=”http://alnumel.page.tl” target=”_blank”>alnumel ana sayfa</a>

alnumel ana sayfa

Bu örnekte bir de target özniteliği verilmiştir.Adresi verilen web sayfasının başka bir pencerede açılmasını isterseniz target=”_blank” komutunu eklemeniz gerekir.Aynı pencerede açılmasını isterseniz de target=”_top” olmalıdır,ya da hiç belirtmezseniz de olur.

<a href=”http://alnumel.page.tl” target=”_blank”>alnumel ana sayfa</a>

alnumel ana sayfa

Eğer hazırladığınız dökümanlar arasında bir bağlantı kurmak istiyorsanız,<a> etiketini aşağıdaki gibi kullanmalısınız.

<a href=”dosyaadi.html”>Önceki sayfa</a>

Bir mail adresine link vermek istiyorsanız:

<a href=”mailto:alnumel@hotmail”>Mail atmak için tıklayın.</a>

Mail atmak için tıklayın.Bu linke tıklandığında bilgisayarda kullanıcıya ait mail programı açılır ve gönderilecek adres bölümünde etiket içinde belirtilen adres yazar.

Bu sayfada olduğu gibi aynı döküman içinde bağlantı kurmak istersek de:

<a href=”#link”>Linklere git</a>

kalıbını kullanırız,ve bağlantı kurmak istediğimiz yere,mesela linkler başlığına:

<a name=”link”>Linkler</a>

şeklinde bir ekleme yaparız.

RESİM EKLEME:

Resim ekleme:

<img src=”resim.jpg”>

şeklinde olur.Dikkat etmemiz gerekenler kulanacagimiz imajın “.jpg” ya da “.gif” formatında olması ve dizin yapısıdır.

Öznitelikler:

<img src=”" width=”" height=”" border=”" alt=”">

alt: Resme açıklama vermemizi sağlar.Mouse’ı resmin üstüne getirdiğimizde,alt özniteliğinde yazılan açıklama ekranda çıkar.Eğer resim açılmazsa,onun yerine açıklama görünür.

src=”" : Resim dosyasının kaynağını belirtir.

** Eğer artalanda bir imajın çıkması istenirse:

<body background=”resim.jpg”> şeklinde yazılır.

LİSTELER:

Üç çeşit liste vardır:

i.Sıralı Liste(Ordered List):

Örnek:

<ol type=”1″>Çerezler:
<li>Kavurga
<li>Çekirdek
<li>Misir
<li>Cips
</ol>
<ol type=”a”>Içkiler:
<li>Bira
<li>Votka
<li>Sarap
<li>Viski
<li>Raki
</ol>

Çerezler:

 1. Kavurga
 2. Çekirdek
 3. Misir
 4. Cips

Içkiler:

 1. Bira
 2. Votka
 3. Sarap
 4. Viski
 5. Raki

Örnekte görüldüğü gibi type özniteliği sıralı listenin türünü belirler.

type: {1,a,A,I,i}

Listeye bir değer vererek istediğimiz sayıdan başlatabiliriz:

Örnek:

<ol start=”199″>Çerezler:
<li>Kavurga
<li>Çekirdek
<li>Misir
<li>Cips
</ol>

Çerezler:

 1. Kavurga
 2. Çekirdek
 3. Misir
 4. Cips

ii.Sırasız Liste(Unordered List):

Örnek:

<ul type=”circle”>Çerezler:
<li>Kavurga
<li>Çekirdek
<li>Misir
<li>Cips</li>
</ul>
<ul type=”disk”>Içkiler:
<li>Bira
<li>Votka
<li>Sarap
<li>Viski
<li>Raki</li>
</ul>

Çerezler:

 • Kavurga
 • Çekirdek
 • Misir
 • Cips

Içkiler:

 • Bira
 • Votka
 • Sarap
 • Viski
 • Raki

Gene burda da type özniteliği sıralı listenin türünü belirler.

type:{square,disc,circle}

iii.Tanımlama Listeleri (Definition List):

Örnek:

<dl>
<dt>Karbonhidrat ve ben
<dd>En çok bol karbonhidratlı yemekleri severim,özellikle de makarna ve türevlerini. Lazanya favorimdir. Pizza ve mantıya da bayılırım.
<dt>Sebze ve ben
<dd>Sebzeyle aram pek iyi değildir ama taze fasulye oldukça lezziz bir yiyecektir. Onun dışında dolma, sarma da güzeldir.
<dt>Et ve ben
<dd>Et seven bir insanımdır. Her çeşit kebabı afiyetle yerim. Kırmızı olsun, beyaz olsun, hemen hemen bütün etleri yerim. Balık seçerim ama.
</dl>

Karbonhidrat ve ben

En çok bol karbonhidratli yemekleri severim,özellikle de makarna ve türevlerini. Lazanya favorimdir. Pizza ve mantiya da bayilirim.

Sebze ve ben

Sebzeyle aram pek iyi degildir ama taze fasulye oldukça lezziz bir yiyecektir. Onun disinda dolma, sarma da güzeldir.

Et ve ben

Et seven bir insanimdir. Her çesit kebabi afiyetle yerim. Kirmizi olsun, beyaz olsun, hemen hemen bütün etleri yerim. Balik seçerim ama.

TABLOLAR:

Tablolar <table>….</table> etiketleri arasında yapılır.<table> etiketinden sonra daima <tr> gelir.Her satır tanımlandığında <tr>,her hücre tanımlandığında da <td> etiketi kullanılır.

Örnek :

<table border=”1″>
<tr><td>1. hücre</td><td>2. hücre</td><td>3.hücre</td></tr>
<tr><td>4. hücre</td><td>5. hücre</td><td>6. hücre</td></tr>
</table>

1. hücre

2. hücre

3.hücre

4. hücre

5. hücre

6. hücre

Öznitelikler:

<table border=”" cellpadding=”" cellspacing=”" width=”" height=”" bgcolor=”" align=”" valign=”">
<td height=”" width=”" bgcolor=”" align=”" valign=”" colspan=”" rowspan=”">

border=”" : Çerçevenin kalınlığını belirler.border=”0″ dersek tabloda çerçeve bulunmaz,bu miktarı arttırdıkça çerçevenin kalınlığı da artar.

cellpadding=”" ,cellspacing=”" : Hücre elemanlarının sınırlara olan uzaklığı cellpadding, satır ve sütunların uzaklığı ise cellspacing özniteliği ile belirtilir.

bgcolor=”": <table bgcolor=”red”> şeklinde kullanarak bütün tablo ya da <td bgcolor= “red”> şeklinde sadece tek bir hücre renklendirilir.

align : hücredeki elemanın yatay konumunu belirler ve “right,left,center” opsiyonları ile kullanılır.

valign : hücre elemanının düşey konumunu belirler ve opsiyonları “top,bottom,middle”dır.

colspan=”" ,rowspan=”" :Aynı satırdaki hücreleri birleştirmek için colspan, aynı sütundaki hücreleri birleştirmek için de rowspan özniteliği kullanılır. Birleştirilen hücreye ait <td>..</td> etiketini silinir.

Örnek :

<table border=”1″>
<tr><td>1. hücre</td><td>2. hücre</td><td>3. hücre</td></tr>
<tr><td rowspan=”2″>4. hücre</td><td colspan=”2″>5. hücre</td></tr>
<tr><td>6. hücre</td><td>7. hücre</td></tr>
</table>

1. hücre

2. hücre

3. hücre

4. hücre

5. hücre

6. hücre

7. hücre

FORMLAR:

Formlar <form>…</form> etiketleri arasında yapılır.

Örnek:

<form name=”kimlik” action=”gonder.php” method=”get”>
İsim/soyad : <input type=”text” size=”20″><br>
Doğum yeri : <input type=”text” size=”20″><br>
Doğum tarihi : <input type=”text” size=”10″><br>
Cinsiyet : <input type=”radio” name=”cins”> Erkek <input type=”radio” name=”cins”> Kız<br>
Hobiler:<br>
<input type=”checkbox”>Müzik dinlemek<br>
<input type=”checkbox”>Mantı açmak<br>
<input type=”checkbox”> Bungee Jumping<br>
<input type=”checkbox”>Aikido<br>
<input type=”checkbox”>Halay çekmek<br>
<input type=”checkbox”>Diğer :<br>
<textarea rows=”4″ cols=”30″ name=”diger”></textarea><br>
Şifrenizi giriniz:<br>
<input type=”Password” size=”15″><br>
<input type=”submit” value=”GÖNDER”> <input type=”reset” value=”SİL”>
</form>

İsim/soyad :
Doğum yeri :
Doğum tarihi :
Cinsiyet : Erkek Kız
Hobiler:
Müzik dinlemek
Mantı açmak
Bungee Jumping
Aikido
Halay çekmek
Diğer :

 

ONLİNE
Toplamda Tekil 692524 ziyaretçi     ANASAYFA
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=