HTML KODLAR

J A V A S C R I P T       Ö R N E K L E R İ

Örneklerimize geçmeden önce JavaScript'i yüzeysel de olsa biraz öğrenelim. JavaScript HTML sayfalarına ek olarak çalışan, bir Internet Programlama dilidir diyebiliriz. HTML sayfalarımızda;

Çözünürlük Ayarı
Buton Şeklinde Saat
Renk Linkleri
Search Menüsü
Status Bar'da Yazı
Kutu İçinde Kayan Yazı
Renk Kodları
Status Bar'da Mesaj
İlginç Bir Hareketli Yazı
Takvim